Show menu

Tietosuoja ja käyttöehdot

REKISTERINPITÄJÄ

Valokuvaamo Kipinä  
Rovakatu 21  
96200 Rovaniemi

YHTEYSHENKILÖ

Antti Pakkanen
Rovakatu 21 
96200 Rovaniemi
info@valokuvaamokipina.fi

REKISTERIN NIMI

Kipinän asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Henkilötietoja käytetään tilausten käsittelyyn.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

- Rekisteriin tallennetaan asiakkaan syöttämät tiedot
- asiakaskohtainen tilaushistoria
- Lokitiedot ja liittymätiedot järjestelmien välillä
 

REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään tilauksen yhteydessä.

TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimin ja velvoittamin tavoin. Henkilötietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön niin edellyttäessä myös viranomaisille.

TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterinpitäjä kerää tiedot tietokantoihin, jotka ovat suojattu palomuurein ja salasanoin. Tietoja käsittelevät vain ennalta nimetyt henkilöt.

TARKASTUSOIKEUS, TIETOJEN KORJAAMINEN JA POISTAMINEN

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.  Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista. Tarkastus- tai poistopyyntö tulee toimittaa henkilökohtaisesti kirjallisena.